Historisch erfgoed
Verspreid in de Vlaamse Ardennenkomen tal van kleine cultuurhistorische relictjes voor die een sterke link hebben met het landschap en het oude landgebruik.

Zo vind je bij oude hoevetjes nog wel eens een oude waterput of een bakoven. In het landschap komen ook andere kleine 'punt'relictjes voor, zoals veldkruisen, boomkapelletjes, en veldkapellen,... De meeste van deze elementen zijn niet beschermd, maar vormen een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de streek en verdienen dan ook onze aandacht.