Een poel is een kleine, ondiepe waterpartij met glooiende oevers en weinig of geen stroming. Doordat het water ondiep is geraakt er zonlicht tot op de bodem. Daardoor kunnen er waterplanten groeien en warmt het water snel op, wat gunstig is voor de ontwikkeling van amfibieën. Poelen vind je op plaatsen waar de bodem van nature nat is door grondwater of samenvloeiend regenwater. In de Vlaamse Ardennen zijn er heel wat poelen terug te vinden die vroeger door de mensen zijn gegraven om het vee van drinkwater te kunnen voorzien. Deze ‘veedrinkpoelen’ bevatten een veelheid aan leven waaronder salamanders, kikkers, libellen, wantsen, en andere waterliefhebbers.

 

Bijzonder voor de Vlaamse Ardennen is de aanwezigheid van de voor de Vlaamse Ardennen symbolisch geworden Vuursalamander. Hij leeft hier op de meest noordelijke grens van zijn verspreidingsgebied. De vuursalamander deponeert zijn jongen in het zuivere water van een bospoel of een bosbeek.

 

Met de komst van nieuwe technieken om in water te voorzien en omdat er nog weinig tijd rest om poelen te onderhouden, zijn de veedrinkpoelen stilaan in onbruik geraakt.

 

Hoog tijd dus om onze poelen te herwaarderen!

 

 

een nieuwe poel graven of een bestaande poel ruimen : Heb je interesse om een nieuwe poel te laten graven en beschik je daarvoor over een geschikte en interessante plaats OF ligt er op je terrein een bestaande poel en wil je deze laten ruimen? Contacteer ons en wij helpen je verder. Een medewerker komt langs om de werken en de geschiktheid van de plek te evalueren, maakt het nodige plan en vergunningsdossier op en organiseert de graafwerken in nauw overleg met de eigenaar. De beste periode om de werken te laten uitvoeren is vanaf eind sept tot eind oktober. Wil je dan je poel laten graven, dan moeten we je vergunningsdossier voor eind mei van datzelfde jaar kunnen indienen.

 

 

prijs voor het graven van een nieuwe poel : 100 € (25€ dossierkosten + 75€ voor de graafwerken)

 

Prijs voor het ruimen van een bestaande poel : 50 euro

 

Inwoners van de gemeente Herzele kunnen dankzij het gemeentelijk project waterlanders gratis een poel laten graven of ruimen.

 

 

Opleiding poelmeester : Veel van die nieuwe of geruimde poelen barsten ondertussen van het leven. Maar wie weet welke soorten er allemaal een plaats in vinden? Ook veel van de eigenaars zijn niet vertrouwd met die veelheid aan leven. Om de impact van al deze poelen op onze amfibieën, insectenlarven én vooral op de biodiversiteit na te gaan organiseren RLVA en de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender jaarlijks een gratis ‘opleiding poelmeester’. Via onze website, landschapskrant en nieuwsbrief houden we je op de hoogte wanneer de volgende opleiding plaats zal vinden.

 

 

Educatief aanbod : Heb je interesse om samen met een poelen-gids op stap te gaan of wil je met je groep of klasje gebruik maken van onze educatieve poelenkoffers, contacteer dan onze medewerker educatie voor verdere info.

 

Vinpootsalamander

 

Ruimen van bestaande poelen

 

 

Ondek ons educatief poelenaanbod